Ние сме търсещ млад екип, който се опитва да популяризира българското съвременно изкуство. Проектът е в колаборация с младежката медия Канал 4 и реализиран с финансовата подкрепа на Национален Фонд “Култура”.